logo
12 Maja 2023
Drugi raport ESG ROBYG już dostępny!

Prezentujemy raport ESG ROBYG - za rok 2022!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu dzisiejszym opublikowaliśmy Raport ESG ROBYG za 2022 rok. Opisujemy w nim ubiegłoroczne działania naszej firmy w trzech kluczowych zakresach działalności: ROBYG dla Planety, ROBYG dla Ludzi i ROBYG dla Zrównoważonego Biznesu.

Nasz raport został opracowany zgodnie z międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative. Zawiera ponadto informacje, jak przyczyniamy się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. W związku z naszą przynależnością do UN Global Compact oraz Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu zawiera również część raportową, do jakiej jesteśmy zobowiązani na rzecz tych inicjatyw.

W ROBYG łączymy prowadzenie działalności w sposób transparenty i zrównoważony z dbałością o wyniki finansowe.

Jako deweloper tworzymy nie tylko budynki, ale i przyjazne, zintegrowane z otoczeniem osiedla do życia dla całych społeczności. Naszym zamiarem jest budo­wać z korzyścią dla istniejących i powstałych w wyniku naszej działalno­ści społeczności. Prowadzimy zrównoważoną działalność z poszanowa­niem środowiska naturalnego. Budownictwo to dla nas część procesu powstawania nowego społeczeństwa, na którą składa się wznoszenie budynków, budowa infrastruktury, kształtowanie zieleni oraz przestrze­ni do rekreacji, integracji i relaksu. Troszczymy się o wszystkich naszych interesariuszy, wśród których kluczowe miejsce zajmują nasi pracownicy i współpracownicy. Wierzymy, że są oni najwyższą wartością dla ROBYG, gdyż dzięki nim nasza firma funkcjonuje stabilnie i może się rozwijać.

Czujemy ogromną satysfakcję z tego, jak wiele udało nam się w ubiegłym roku osiągnąć. 

Oto najważniejsze z naszych dokonań w 2022 r.:

  • Obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 27% z roku na rok
  • Wzrost udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o ponad 30% w procesie budowlanym i działalności administracyjnej 
  • 100% etapów wybudowanych w 2022 r. wyposażonych w elementy wspierające bioróżnorodność
  • 100% etapów wybudowanych w 2022 r. posiada co najmniej 5 rozwiązań niskoemisyjnych
  • 91% klientów deklaruje, że poleciłoby ROBYG swoim znajomym i rodzinie
  • 23% klientów kupiło w 2022 r. kolejne mieszkanie od ROBYG
  • 69% naszych pracowników to kobiety
  • 28% pracowników ROBYG zajmowało wyższe stanowisko niż to, na którym pierwotnie byli zatrudnieni
  • 63% stanowisk managerskich zajmują osoby pochodzące z wewnętrznych awansów

Dziękujemy wszystkim naszym pracownikom, którzy przyczynili się do powstania niniejszego raportu.

Chcecie dowiedzieć się więcej? Zachęcamy do lektury!

Czytaj również
Zapraszamy na Targi Mieszkań i Domów
22 Września 2023
Zapraszamy na Targi Mieszkań i Domów
Zapraszamy na nasze stoisko na MTP w ramach Targów Mieszkań i Domów w Poznaniu, gdzie będzie można skorzystać ze specjalnej oferty targowej.
Targowe rabaty mieszkaniowe już dostępne!
14 Września 2023
Targowe rabaty mieszkaniowe już dostępne!
Rabaty do 45 000 zł!
Mieszkania na Piątkowie
12 Września 2023
Mieszkania na Piątkowie
Metraże od 29 m2 do 87 m2
Zapraszamy na Targi Mieszkań i Domów
22 Września 2023
Zapraszamy na Targi Mieszkań i Domów
Zapraszamy na nasze stoisko na MTP w ramach Targów Mieszkań i Domów w Poznaniu, gdzie będzie można skorzystać ze specjalnej oferty targowej.
Targowe rabaty mieszkaniowe już dostępne!
14 Września 2023
Targowe rabaty mieszkaniowe już dostępne!
Rabaty do 45 000 zł!
Mieszkania na Piątkowie
12 Września 2023
Mieszkania na Piątkowie
Metraże od 29 m2 do 87 m2
Zapraszamy na Targi Mieszkań i Domów
22 Września 2023
Zapraszamy na Targi Mieszkań i Domów
Zapraszamy na nasze stoisko na MTP w ramach Targów Mieszkań i Domów w Poznaniu, gdzie będzie można skorzystać ze specjalnej oferty targowej.
Targowe rabaty mieszkaniowe już dostępne!
14 Września 2023
Targowe rabaty mieszkaniowe już dostępne!
Rabaty do 45 000 zł!
Mieszkania na Piątkowie
12 Września 2023
Mieszkania na Piątkowie
Metraże od 29 m2 do 87 m2
Telefon
Wiadomość