Chat with us, powered by LiveChat
Telefon Chat

Anna Wojciechowska – Head of ESG w ROBYG – Ambasadorem Paktu Klimatycznego w Polsce

11.01.2022

Z ogromna przyjemnością informujemy, że Anna Wojciechowska – Head of ESG w ROBYG – została wybrana przez Komisję Europejską na Ambasadora Paktu Klimatycznego w Polsce. Ta nominacja jest potwierdzeniem osobistego zaangażowania w działania proekologiczne – tym samym Anna Wojciechowska dołącza do grona 16 Ambasadorów w Polsce, a nasza firma jako pierwsza w Polsce posiada swojego reprezentanta w Europejskim Pakcie Klimatycznym.

Europejski Pakt Klimatyczny

Ogólnounijna inicjatywa, element Europejskiego Zielonego Ładu, której celem jest budowanie ekologicznej Europy i przekształcenie UE w sprawiedliwe, zdrowe, zrównoważone i dobrze prosperujące społeczeństwo. Celem Paktu Klimatycznego jest rozpowszechnianie rzetelnych naukowo informacji w dziedzinie klimatu, zachęcanie do podejmowania zobowiązań w dziedzinie klimatu oraz wspieranie zarzadzania Paktem i współtworzenie polityki klimatycznej UE.

Działania w ramach Europejskiego Paktu Klimatycznego realizowane przez Ambasadorów, skupiają się w pierwszej fazie wokół obszarów kluczowych z punktu widzenia korzyści dla obywateli i środowiska – tj. w obszarze terenów zielonych, zielonej mobilności, energooszczędnych budynków i umiejętności ekologicznych. Zadaniem Ambasadora jest zatem współtworzenie polityki klimatycznej, przekazywanie naukowo sprawdzonych informacji i promowanie działań proekologicznych, a także kształtujących zdrowe, szczęśliwe społeczeństwa, łączenie inicjatyw lokalnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.