logo
11 Stycznia 2022
100% podwykonawców ROBYG to polskie firmy. Deweloper opublikował raport wpływu

Grupa ROBYG jako pierwszy polski deweloper mieszkaniowy opublikowała „Raport wpływu społeczno- ekonomicznego Grupy ROBYG”. Wynika z niego między innymi, że deweloper, który deklaruje w strategii ESG koncentrację na lokalnych firmach rzeczywiście stawia na polskich dostawców i podwykonawców.

Pierwszy polski deweloper z raportem wpływu

Raport wpływu to opracowanie, które pokazuje rezultaty działalności danej firmy zarówno w obszarze ekonomicznym jak i społecznym. To jedno z narzędzi, które pozwala świadomie i odpowiedzialnie budować strategię zrównoważonego rozwoju.

Raport Grupy ROBYG został opracowany zgodnie w metodą nakładów i wyników i pokazuje wpływ spółki na polską gospodarkę, rynek pracy, finanse publiczne oraz społeczeństwo. Dokument zawiera także główne założenia strategii ESG ROBYG.

W opublikowanym przez ROBYG raporcie wpływu prezentujemy zarówno nasz wpływ bezpośredni, jak i pośredni, czyli wartość dodaną wygenerowaną u naszych wykonawców, podwykonawców oraz dostawców. Pokazujemy również wpływ indukowany, czyli popyt, który został wytworzony w całej gospodarce dzięki naszej działalności. Całkowity wpływ ekonomiczny ROBYG w 2020 został obliczony przez ekspertów na kwotę ok. 523 mln zł – mówi Eyal Keltsh, Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. – To imponujące kwoty, które świadczą o skali działalności ROBYG. Kolejny rodzaj wpływu wynikający z naszej działalności to efekt fiskalny, na który składają się podatki i składki odprowadzane do budżetu Państwa i jednostek samorządowych. W 2020 wpłaciliśmy do budżetu do Państwa i jednostek samorządowych ok. 87 mln zł – dodał Eyal Keltsh.

Planowane ok. 300 mln na infrastrukturę

Raport wpływu pokazuje również zaangażowanie dewelopera w budowę infrastruktury, która na co dzień służy mieszkańcom. W 2020 na inwestycje infrastrukturalne ROBYG wydał ok. 79 mln zł. Dodatkowo, aby ukończyć inwestycje, które zostały rozpoczęte w 2020 lub do których ROBYG był zobowiązany w tym czasie roku potrzeba kolejnych 293 mln zł. Dla porównania za te kwoty można by łącznie wybudować 19 nowych szkół podstawowych!

Poza wpływem ekonomicznym raport prezentuje wpływ społeczny Grupy ROBYG polegający na tworzeniu miejsc pracy i zwiększaniu dochodów gospodarstw domowych. Branża budowlana w 2019 tworzyła miejsca pracy dla 6% wszystkich osób zatrudnionych w Polsce. Choć w 2020 w Grupie ROBYG pracowało na umowę o prace lub inne formy umów w przeliczeniu na pełne etaty 483 pracowników, to wpływ dewelopera był i jest znacznie większy. Każdego dnia bowiem na budowach ROBYG pracuje około 2500 osób, a dodatkowo około 500 osób wykonuje zlecenia i prace dodatkowe. Te osoby z kolei stymulują powstawanie kolejnych miejsc pracy.

100 % podwykonawców to firmy pochodzące z Polski

Istotność branży deweloperskiej i budowlanej w gospodarce wynika nie tylko z jej unikalnych kompetencji, ale przede wszystkim z szerokiego oddziaływania na wiele gałęzi przemysłu, w tym rozwój innowacyjności i spadek bezrobocia. Jednym z obszarów prezentowanych w raporcie wpływu ROBYG jest wpływ pośredni spółki i jej oddziaływanie na rozwój gospodarczy. Pośredni wpływ ekonomiczny ROBYG na polską gospodarkę to dochody i zatrudnienie wykreowane w łańcuchu dostaw.

W ramach prowadzonej przez nas działalność współpracujemy z ponad 530 podwykonawcami z całej Polski. Natomiast liczba naszych dostawców produktów i usług przekracza 780. Ponad 98 % z nich pochodzi z Polski i jest tu zarejestrowana – mówi Eyal Keltsh.

Raport „Wpływ społeczno-ekonomiczny Grupy ROBYG” dostępny jest na stronie: https://esg.robyg.pl/#raport-wplywu

Telefon
Wiadomość