logo
15 Września 2022
Dla planety, ludzi i zrównoważonego biznesu – ROBYG publikuje pierwszy raport ESG za 2021 rok

ROBYG – jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce i zarazem jedyny polski deweloper w Europejskim Pakcie na rzecz Klimatu – opublikował raport ESG za 2021 rok. 54% energii elektrycznej zasilającej budowy pochodzi z odnawialnych źródeł energii, 80% osiedli ROBYG zgodnych z ideą 15-minutowego miasta, 100% podwykonawców z Polski, a kobiety mają 58% udziału w kadrze kierowniczej – to tylko kilka wniosków z raportu przygotowanego według wytycznych Global Reporting Initiative (GRI), stanowiących wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm.

Z satysfakcją prezentujemy pierwszy raport ESG Grupy Kapitałowej ROBYG pokazujący nasze cele, założenia oraz aktywności w obszarach związanych ze środowiskiem, społeczeństwem oraz ładem korporacyjnym. Budownictwo to dla nas część procesu tworzenia nowych społeczności, w który jesteśmy zaangażowani już od 20 lat. Naszą ambicją jest bycie deweloperem mile widzianym i cenionym przez sąsiadów oraz lokalne społeczności, a przy tym pracodawcą pierwszego wyboru w sektorze budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Wierzymy, że działając w sposób zrównoważony, jednocześnie spełniamy oczekiwania naszych partnerów, łącząc sukces finansowy z aktywnościami na rzecz mieszkańców i ich otoczeniamówi Eyal Keltsh, Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Z troską o planetę

By walczyć ze zmianami klimatu oraz ograniczyć uciążliwości spowodowane miejskimi wyspami ciepła, ROBYG jako pierwszy na rynku opracował standard wykonania budynków zwany Zielonym Standardem, czyli wprowadzanie niskoemisyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań na osiedlach.  Jednym z elementów standardu jest zapewnianie budynkom wybudowanym przez dewelopera zielonej energii dla części wspólnych jak korytarze, windy czy hale garażowe poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, które w 2021 r. zajmowały już powierzchnię 2625 m2.

Zdajemy sobie sprawę, że branża budowlana odpowiedzialna jest za około 38% emisji gazów cieplarnianych, co w znacznym stopniu przekłada się na ocieplenie klimatu. Jesteśmy jednak przekonani, że mamy w swoich rękach realny wpływ na los przyszłych pokoleń. Potwierdzeniem zaangażowania ROBYG w zmiany na tym polu jest fakt, iż w 2021 r. aż 54% energii elektrycznej zasilającej nasze budowy pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Natomiast do końca 2024 roku deklarujemy przejście w procesie budowlanym w 100% na energię pochodzą z OZE mówi Anna Wojciechowska, Head of ESG z Robyg.

Bardzo ważnym, ekologicznym aspektem w działalności ROBYG jest kwestia gospodarki wodnej i małej retencji. Już dzisiaj na osiedlach ROBYG funkcjonuje 2500 m2 ogrodów deszczowych. W 2021 r. aż 72% osiedli ROBYG zawierało elementy chroniące bioróżnorodność takie jak łąki kwietne, domy dla owadów czy ptaków, budki lęgowe, zielone dachy.

Ambicją i celem Spółki jest również urzeczywistnienie koncepcji 15-minutowych miast, czyli zapewnieniu mieszkańcom dostępu do realizacji najważniejszych potrzeb w ciągu 15 minut od wyjścia z domu. Na koniec 2021r. 80% projektów ROBYG jest zgodnych z tą ideą.

Wsparcie dla otoczenia 

W ROBYG kobiety są siłą, aż 69% pracowników ROBYG to kobiety, 58% z nich zasiada w kadrze kierowniczej a luka płacowa wynosi zaledwie 3% – czyli znacznie poniżej średniej europejskiej. W swojej strategii ESG ROBYG zobowiązał się, że do końca 2025r. kobiety w Zarządzie i Radzie Nadzorczej ROBYG S.A. będą stanowiły co najmniej 30%.

ROBYG troszczy się o bezpieczeństwo, realizując jednocześnie, już po raz kolejny z rzędu cel, którym jest zero wypadków wśród pracowników na budowach i w biurach. Jednocześnie w 2021 r. deweloper aktywnie działał na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 oraz walcząc z jej skutkami zarówno wśród klientów jak i pracowników a także w szerszym otoczeniu społecznym.

Deweloper dba o społeczności lokalne poprzez działania charytatywne, sponsoringowe a także realizując inwestycje infrastrukturalne o wartości 340 mln złotych oraz poprzez wsparcie polskich organizacji – 100% podwykonawców ROBYG to polskie firmy, najczęściej małe i średnie przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność dla zrównoważonego biznesu

ROBYG chce nadal w jasny i przejrzysty sposób wyznaczać trendy na polskim rynku deweloperskim w zakresie ESG oraz wspierać krajową gospodarkę. Realizując postanowienia Strategii ESG, przystąpił w 2022 r. do inicjatywy UN Global Compact. Oznacza to działalność w zgodzie z 10 zasadami określonymi przez Global Compact i raportowanie postępów w tym zakresie. Firma oświadcza, że będzie kontynuować wsparcie realizacji tych zasad w praktyce biznesowej i innych obszarach działalności.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://esg.robyg.pl

Telefon
Wiadomość