logo
21 Października 2022
ROBYG I VANTAGE budują synergie w ramach Grupy TAG IMMOBILIEN

ROBYG i VANTAGE budują synergie w ramach Grupy TAG Immobilien i łączą kompetencje zarządcze. Na stanowisko prezesa zarządu (CEO) obu spółek został powołany Eyal Keltsh – od 15 lat wiceprezes ROBYG. Oscar Kazanelson, przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG od ponad 20 lat, przejmie dodatkowo funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Vantage.

Nowy, wspólny zarząd będzie zarządzał bieżącą działalnością obu firm, a także realizował inwestycje mieszkaniowe przy użyciu banku ziemi obu grup kapitałowych. Każda ze spółek będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność. Grupa ROBYG będzie budować i sprzedawać mieszkania, a także realizować generalne wykonawstwo inwestycji ROBYG oraz Vantage. Spółka Vantage Development pod marką Vantage Rent będzie prowadziła działalność wyłącznie w segmencie PRS – czyli mieszkań na wynajem. Każda ze spółek będzie finansowana niezależnie.

W zarządzie ROBYG pozostaną: Eyal Keltsh – prezes zarządu (CEO), Marta Hejak – wiceprezes i dyrektor finansowy (CFO), Artur Ceglarz – wiceprezes ds. rozwoju biznesu. Dodatkowo do zarządu Grupy ROBYG dołączy Dariusz Pawlukowicz – dotychczasowy członek zarządu Vantage Development i obejmie funkcję wiceprezesa. Natomiast do zarządu Vantage Development zostaną powołani: Eyal Keltsh – jako prezes zarządu (CEO) oraz Marta Hejak – na stanowisko dyrektora finansowego (CFO) i wiceprezesa. Dariusz Pawlukowicz pozostanie w zarządzie Vantage Development i będzie odpowiedzialny za działalność PRS w Grupie.

Zbigniew Wojciech Okoński, dotychczasowy prezes zarządu ROBYG oraz Edward Laufer, dotychczasowy prezes zarządu Vantage Development, złożyli rezygnację ze swoich funkcji w zarządach i przejdą na emeryturę na koniec 2022 roku. Każdy z nich przez wiele lat i w sposób istotny kształtował działalność Grupy ROBYG oraz Vantage Development, a także miał kluczowy wpływ na sukcesy każdej z firm. Natomiast Wojciech Gruza, który także zrezygnował z funkcji w zarządzie ROBYG, pozostanie w spółce i będzie kontynuował swoją pracę jako szef departamentu prawnego obu firm. Oscar Kazanelson, obecny przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG obejmie także funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Vantage Development.

Po trzech kwartałach 2022 roku Grupa ROBYG podpisała 1644 umów deweloperskich i przedwstępnych w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu. Spółka przekazała klientom, a tym samym uznała w przychodach 1 171 lokali. Firma podtrzymuje cel sprzedażowy na 2022 rok na poziomie ponad 2 tys. mieszkań i prognozuje poziom 2,4-2,5 tys. na przyszły rok. ROBYG utrzymuje stabilne marże, dysponuje dużym bankiem ziemi, szuka też gruntów w nowych lokalizacjach i nie wyklucza wejścia do kolejnych miast.

Vantage Development planuje dysponować bazą ponad 1660 mieszkań na wynajem do końca 2022 roku, a w 2024 roku portfolio marki Vantage Rent wzrośnie do 4 000 lokali – które obecnie są już w trakcie budowy.

ROBYG i Vantage mają doskonałą kadrę zarządzającą – z ogromnym doświadczeniem na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. To naturalne, że nasz wspólny akcjonariusz chce wykorzystać możliwości synergii zarządczych w ramach Grupy. Eksperci ROBYG z pełnym zaangażowaniem wesprą Vantage w dalszym rozwoju. ROBYG będzie także realizować inwestycje przy użyciu banku ziemi Vantage, a zintegrowany zarząd będzie nadzorował funkcje finansowe, marketingowe i sprzedażowe obu firm. Należy jednak podkreślić, że każda ze spółek będzie w sposób niezależny kontynuować swoją dotychczasową działalność: ROBYG w segmencie budowy i sprzedaży mieszkań, a Vantage wyłącznie w segmencie PRS – czyli mieszkań na wynajem. Tak, jak dotychczas – działalność obu firm będzie finansowana niezależnie. Powołanie do zarządu takich fachowców, jak Eyal Keltsh czy Marta Hejak, zdecydowanie wzmocni Vantage Development , cieszy nas także dołączenie Dariusza Pawlukowicza do zarządu Grupy ROBYG – jako kolejnego, doświadczonego eksperta – mówi Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Grupy ROBYG i Vantage Development.

ROBYG od lat wyznacza trendy na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Budujemy rzetelnie, w dobrych lokalizacjach, w wysokim standardzie – z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technologicznych i ekologicznych. Chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami i wesprzemy Vantage w dynamicznym rozwoju w sektorze PRS. To bardzo dobra decyzja w ramach naszej Grupy TAG Immobilien, aby każda ze spółek działała w odrębnych segmentach w sposób niezależny i niekonkurencyjny wobec siebie. W ten sposób możemy budować synergie zarządcze, rozszerzać nasz rynek i docierać do jeszcze większego grona klientów – powiedział Eyal Keltsh, prezes zarządu Grupy ROBYG oraz Vantage Development.

W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa ROBYG zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 368,3 zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 119 mln zł, a EBIT 143,5 mln zł. W pierwszym półroczu 2022 roku spółka podpisała 1241 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 1083 umowy rezerwacyjne w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu. Spółka rozpoznała w przychodach 785 lokali.

ROBYG to 29.500 sprzedanych lokali i ponad 85.000 zadowolonych klientów.

Więcej informacji www.robyg.pl

Vantage Development opiera swój sukces na zadowoleniu tysięcy klientów. Od 15 lat rozwija swoją działalność w oparciu o inwestycje we Wrocławiu, Warszawie, a wkrótce również w Poznaniu i Łodzi. Od połowy 2021 roku spółka oferuje nie tylko mieszkania na sprzedaż, ale także lokale na wynajem pod marką Vantage Rent.

Więcej informacji https://vantage-sa.pl/

Telefon
Wiadomość