Chat with us, powered by LiveChat
Telefon Chat

ROBYG ogłasza strategię ESG

11.01.2022

ROBYG – jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce – ogłosił strategię ESG i zrównoważonego rozwoju. W dokumencie zawarte zostały 3 główne obszary zainteresowań – ROBYG dla Planety, ROBYG dla Ludzi i ROBYG dla Odpowiedzialnego Biznesu. W ramach tych filarów firma deklaruje realizację 10 celów zrównoważonego rozwoju rzecz środowiska i klimatu, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Wszystkim 3 obszarom przypisane zostały konkretne i w pełni mierzalne działania. Jednym z kluczowych założeń ogłoszonej strategii jest osiągnięcie przez ROBYG 100% energii odnawialnej w procesach budowlanych do końca 2024 roku.

ROBYG jest jednym z pierwszych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, który posiada strategię ESG i przygotowuje się do raportowania emisji zgodnie ze standardem GHG Protokol w ramach zakresu 1 i 2.

– Podjęty przez ROBYG wysiłek na rzecz przygotowania i realizacji strategii ESG jest jasną deklaracją gotowości spółki do współtworzenia lepszego, bardziej zrównoważonego świata i stanowi istotny element biznesowej strategii firmy. Naszą ambicją jest wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko i pozycja lidera w branży w zakresie zielonej transformacji z Polsce. Zrównoważony rozwój jest trwale wpisany w naszą strategię i model biznesowy. Wynika to ze świadomości tego, iż budownictwo mieszkaniowe to sektor rynku, w którym odpowiedzialne zachowania są kluczowe zarówno dla środowiska, jak i dla społeczności oraz wpływają na naszych pracowników i partnerów biznesowych. Przyjęta przez ROBYG strategia ESG systematyzuje nasze dotychczasowe aktywności, ale też określa konkretne kierunki i mierzalne cele na przyszłość. Przez jej realizację zamierzamy stać się m.in. liderem we wprowadzaniu polityki bioróżnorodności i polityki wodnej do wszystkich projektów mieszkaniowych spółki. Chroniąc zasoby naturalne i dbając o nie chcemy zwiększać popularność zrównoważonego stylu życia i zmniejszać tym samym nasz ślad węglowy. W wymiarze społecznym mamy ambicję, aby w sektorze budowlanym stać się pracodawcą pierwszego wyboru, który przyciąga i rozwija swoich pracowników. Do końca kwietnia 2022 r. planujemy również opublikować pierwszy raport ROBYG ESG w standardzie GRI (Core). Jestem przekonany, że dzięki wdrożeniu strategii ESG w naszej organizacji będziemy mogli jeszcze efektywniej realizować naszą misję budowania zrównoważonego świata dla nas i dla przyszłych pokoleń – mówi Eyal Keltsh, Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

ROBYG dla Planety

W wymiarze środowiskowym ambicją ROBYG jest ochrona i dbałość o zasoby naturalne, zwiększanie popularności zrównoważonego stylu życia oraz promocja bioróżnorodności i odpowiedzialna gospodarka wodna. Deweloper zakłada kontynuację wprowadzanych niskoemisyjnych i przyjaznych środowisku rozwiązań na swoich projektach, aby zrealizować założony poziom 100% energii odnawialnej w procesach budowlanych do końca 2024 roku. Spółka deklaruje również urzeczywistnienie idei 15-minutowych miast. Obecnie ponad 70% koncepcji mieszkaniowych ROBYG jest zgodnych z tą ideą, a do końca 2025 roku ich liczba wzrośnie do ponad 80%. Ważnym elementem tej części strategii są działania związane z wprowadzaniem polityki bioróżnorodności i polityki wodnej do wszystkich projektów mieszkaniowych ROBYG. Firma dąży do tego, aby stać się liderem w branży w tym zakresie.

ROBYG dla Ludzi

Odnosząc się do polityki prospołecznej ROBYG stawia człowieka i jego potrzeby w centrum zainteresowań. Jednym z zamiarów jest budowanie społeczności zadowolonych klientów. Firma zamierza m.in. utrzymać obecny wskaźnik ponad 80% zadowolonych klientów po przekazaniu lokalu i podnieść ten wynik do 90% do końca 2025 r. ROBYG chce być także pracodawcą pierwszego wyboru w sektorze budowlanym. W tym celu firma zamierza m.in. realizować programy szkoleniowe – motywacyjne i rozwojowe dla pracowników, rozwijać wolontariat pracowniczy, a także edukować w zakresie działalności związanej ze zrównoważonym rozwojem. Jednym z założeń jest kwestia różnorodności w organach zarządzających i na stanowiskach kierowniczych. Firma zamierza osiągnąć poziom co najmniej 30% udziału kobiet w zarządach firm do końca 2025 roku. W tym roku w konsekwencji polityki różnorodności ROBYG dołączył także do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.

ROBYG dla Odpowiedzialnego Biznesu

W swojej strategii ROBYG kładzie duży nacisk na rozwój kultury organizacyjnej i ładu korporacyjnego. Firma przewiduje dedykowane pracownikom inicjatywy wewnętrzne związane z promocją Kodeksu Postępowania, polityk i wartości. Deklaruje coroczne raportowanie danych ESG oraz prowadzenie działalności w sposób transparenty. Aby zrealizować te postanowienia uruchomiona została firmowa strona prezentująca m.in. strategię ESG oraz przypisane jej działania. Do końca kwietnia 2022 r. spółka planuje opublikować pierwszy raport ROBYG ESG w standardzie GRI (Core). Firma zamierza także przystąpić do The United Nations Global Compact (UNGC) i raportować realizację 10-ciu zasad UNGC.

Strategia ROBYG ESG dostępna jest na stronie: www.esg.robyg.pl

Poleć artykuł