Chat with us, powered by LiveChat
Telefon Chat

Podpisaliśmy Kartę Różnorodności

11.01.2022

9-go sierpnia 2021 dołączyliśmy do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Celem tej międzynarodowej inicjatywy, obecnej w 26 krajach w Europie, jest podejmowanie działań związanych z promowaniem różnorodności i równych szans w zatrudnieniu. Podpisanie dokumentu stanowi potwierdzenie dotychczasowych działań oraz zobowiązanie do dalszego doskonalenia w tym obszarze. Karta Różnorodności to międzynarodowy projekt wspierany przez Komisję Europejską, mający na celu promowanie różnorodności oraz wdrożenie rozwiązań na rzecz równego traktowania w miejscu pracy. Pracodawca przez sygnowanie karty deklaruje gotowość firmy do zaangażowania wszystkich swoich pracowników, jak również partnerów biznesowych i społecznych w działania antydyskryminacyjne.

Łączy nas więcej.

– W Robyg od lat wyznaczamy standardy dla całej branży, także w kwestii różnorodności. Dołączenie do grona sygnatariuszy, jest swoistym przypieczętowaniem naszych dotychczasowych działań w tym obszarze oraz jasną deklaracją kolejnych aktywności. Nasza firma to miejsce pracy osób różnych narodowości i wyznań. Chcemy, aby każdy nasz pracownik bez względu na płeć, wiek, narodowość czy poglądy czuł się tutaj doceniany i akceptowany. Zróżnicowane środowisko pracy daje nam szerszy ogląd i perspektywę na potrzeby naszych klientów i nas samych. Już dzisiaj możemy być przykładem m.in. w zakresie promowania kobiet na stanowiskach kierowniczych – 46% kobiet w Robyg obejmuje stanowiska zarządcze i managerskie. Wierzę, że w ROBYG więcej nas łączy jako ludzi niż dzieli – mówi Eyal Keltsh, wiceprezes Zarządu ROBYG.

– Różnorodne środowisko pracy, jakie tworzymy, jest motorem naszej innowacyjności. Jesteśmy przekonani, że w różnorodności zespołu, który tworzy ROBYG, tkwi ogromny potencjał. Prowadzi on nas do podejmowania właściwych decyzji i osiągania coraz lepszych wyników. Cieszę się, że dzisiaj jako organizacja dołączamy do inicjatywy, która zmienia świat na lepsze – mówi Marta Hejak, Dyrektor Finansowy, CFO w ROBYG.

Od lat realizujemy założenia zawarte w karcie starając się tworzyć różnorodne środowisko pracy. Jednym z wymiernych przykładów jest fakt, że 52% spośród zatrudnionych osób stanowią kobiety, a ich udział na stanowiskach zarządczych i managerskich wnosi aż 46%. Firma jest miejscem pracy przyjaznym osobom różnych narodowości czy religii, wspierającym dialog międzykulturowy. Co więcej na swoich osiedlach dbamy o zapewnienie infrastruktury ułatwiającej poruszanie się osobom o ograniczonej mobilności, m.in. przez projektowanie szerszych ciągów komunikacyjnych i otworów drzwiowych.