Chat with us, powered by LiveChat
Telefon Chat

Wspieramy – myśląc o kobietach

08.03.2022

Z myślą o kobietach

Korzystając z wyjątkowej okazji jaką jest Dzień Kobiet chcielibyśmy zwrócić uwagę jak istotne jest zaangażowanie w niesienie pomocy i wspieranie organizacji wpływających na poprawę sytuacji kobiet oraz przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym.

Chcąc okazać swoje zaangażowanie w niesienie pomocy po raz kolejny wsparliśmy Fundację Centrum Praw Kobiet przekazując środki finansowe na cele statusowe – ponieważ wierzymy, że mamy realny wpływ na poprawę sytuacji kobiet, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Chcielibyśmy zachęcić także Państwa do wsparcia Fundacji CPK lub też innych wiarygodnych organizacji.

Fundacja Centrum Praw Kobiet jest organizacją, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym i w rodzinie oraz przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Udziela kompleksowego wsparcia kobietom, których prawa są łamane. Centrum Praw Kobiet dąży do tego, aby oferowana pomoc pozwalała kobiecie uregulować swoją sytuację prawną, odzyskać godność, poczucie bezpieczeństwa, wiarę we własne możliwości i samodzielność ekonomiczną.

 

69% pracowników w ROBYG – to Kobiety!

Jesteśmy dumni, że w naszej firmie ponad połowę naszego zespołu stanowią Kobiety, ponieważ w ROBYG stawiamy na równowagę płci – nie tylko w Dniu Kobiet! Pragniemy życzyć wszystkim Paniom tworzącym zespół ROBYG, dalszego rozwoju karier oraz spełniania swoich marzeń w życiu prywatnym i zawodowym! Dziękujemy za wspólną pracę nad budowaniem sukcesu firmy.

Wszystkim Paniom w dniu ich święta chcielibyśmy życzyć dużo siły, wiary i dobrych chwil ❤